Level 10
Level 11

Słówka różne


196 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
against cheating
przeciwny ściąganiu
admit to
przyznać się do
light
lekki/lekka
prove
udowodnić
gunpowder
proch
approve of
akceptować/pochwalać
develop
rozwinąć
encourage
zachęcić
failure
porażka
obey
być posłużnym
apart from
oprócz
variety
różnorodność
include
zawierać
internationally recognised
uznany na skalę międzynarodową
get to know
poznać
customs
zwyczaje
focus on
skupić się na
avoid
unikać
among
wśród/pomiędzy
host family
rodzina goszcząca
fixed hours
ustalone godziny
amound
ilość
currently
obecnie
equally
równie
at least
co najmniej
risk
ryzykować
despite
pomimo
goal
cel
receive
otrzymać/uzyskać
training
szkolenie
do not mind
nie mieć nic przeciwko
impatiently
niecierpliwie
pick up the receiver
podnieść słuchawkę
get curious
zaciekawiony
amused
rozbawiony
puppy
szczeniak
season
okres (czasu)
delays
opóźnienia
dense traffic
gęsty ruch
southern
południe
cancelled due to
odwołane z powodu
power cut
odcięcie prądu
space
miejsce
competition
rywalizacja
pressure
presja/nacisk
consider
rozważać
admire
podziwiać
it is held
jest obchodzony
blind date
randka w ciemno
sponsored by
zasponsorowane przez
disapprove
niepopierać
host
gospodarz
daily chores
codzienne obowiązki
in case of
w przypadku/w razie
dine
jeść obiad
turn directly to
zwrócić się bezpośrednio do
are allowed to
wolno im (np. coś robić)
without
bez
permission
pozwolenie
within a walk distance from
w niewielkiej odległości od
look round
rozejrzeć się
suspected of theft
podejrzany/a o kradzież
vehicle
pojazd
in an emergency
w sytuacji awaryjnej
get fuel from
dostać paliwo od
passing
przejeżdżający
advisable
doradzony/wskazany
sufficient
wystarczający
deal with
radzić sobie z
complaints
dolegliwości
dry
suchy
warm
ciepły
intervals
przerwy
remain
pozostać
affect
dotknąć/wpłynąć na
showers
przelotny opad deszczu
patchy rain
w kratkę (deszcz)
heavy rain
mocny opad deszczu
heavy rain
mocny opad deszczu
plenty of sunshine
dużo słońca
chilly
mroźny/chlodny
strong
silny/mocny
moderate
umiarkowany
drop dramatically
spaść gwałtownie
fall gradually
spaść stopniowo
manage
zdołać
disaster
katastrofa
on deck
na pokładzie
climber
wspinacz
coins
monety
drown
utopić/tonąć
refuse
odmówić
race track
tor wyścigowy
take up
zacząć coś/podjąć się czegoś
rivals
rywale
do sport
uprawiać sport
tough
twardy
soft
miękki
paralyzed
sparaliżowany
greeting-card
kartka z życzeniami
treat
traktować
recollections
wspomnienia
suffer from
cierpieć na
loneliness
samotność
guess
zgadywać
intermediate
średniozaawansowany
bilingual dictionary
słownik dwujęzyczny
monolingual dictionary
słownik jednojęzykowy
time consuming
czasochłonne
phrases
zwroty
bungalow
domek parterowy
combined
połączony
close to
blisko czegoś
free of charge
wolne od opłat/bezpłatne
on the ground floor
na parterze
wealthy
bogata
teahouse
herbaciarnia
hesitate
wahać się
amazed
zdziwiony
sympathy
współczucie
willing
chętny
servant
służący (osoba)
persuade
przekonać
identifies with
identyfikować się z
profitable
zyskowny
vacated
opuszczony/zwolniony
red markers
czerwone boje
private property
własność prywatna
prosecuted
sądzony
remove
usuwać
mansion
posiadłość/posesja
threaten
grozić
prison sentence
wyrok więzienia
phobia
fobia
exceptionally
wyjątkowo
crowned
ukoronowany
goose pimples
gęsia skórka
pierce
przekłuwać (np. uszy)
safety pins
agrafka
buzz
zamieszanie
originality
orginalność
encounter
spotkanie
wizard
czarodziej, czarnoksiężnik
at once
natychmiast
set to work
zabrać się do pracy
spare
wolna (np. godzina)
shed
stodoła
wonder car
cudowny samochód
engine-shop
sklep z silnikami
a third
jedna trzecia
devote
poświęcać
high-quality
wysoka jakość
uninviting
niezachęcające
pumping
chuczący/dudniący
resemble
przypominać
lower
niższa/niższe
under
pod/poniżej
amusement park
park rozrywki
beaten up by
pobity przez
shopkeeper
sklepikarz
struck by
uderzony przez/ nawiedzony przez
linguistics
językoznawstwo
target
cel
innocent
niewinny
tap in
wkroczyć
confirm
potwierdzić
consists of
składać się z
reveal
wyjawić
contain
zawierać/składać się
introduce
wprowadzić/przedstawić
carbonared water
woda gazowana
broaden the mind
poszerzyć horyzonty
invent
wynaleść
consider
uważać
comeback
powrót
growing popularity
rosnąca popularność
Spare me!
oszczędź mnie
feel sorry for
współczuć komuś
motherless
bez matki
cub
młode
fur
futro
warm up
ogrzać się
full board
pełne wyżywienie
several
kilka
provide
dostarczać/zaopatrywać
fog
mgła
so that
żeby
frosty
mroźny
clerk
urzędnik
keep an eye on sb
mieć kogoś na oku
mosquito
komar
for good
na zawsze
reach the age of
osiągnąć wiek
meow
miałczenie/miał
astonishing
zadziwiający/zdumiewający
circumstance
okoliczność