Level 2
Level 1

Småord


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aj
av
antingen - eller
enten - eller
av och an
frem og tilbage
bakom
bag ved
bredvid
ved siden af
det går utför med honom
det går tilbage for ham
då och då
af og til
ehuru
endskønt
eller hur?
ikke sandt?
emedan
fordi
emellanåt
af og til
endast
kun
enkom
særlig
enligt
ifølge
f.d. (för detta)
forhenværende
fastän
endskønt
framdeles
en gang i fremtiden
från och till
frem og tilbage
förr i världen
forhen
gent emot
lige over for
hur
hvordan
hur mycket?
hvor meget?
hur står det till?
hvordan går det?
huru
hvorledes
härs och tvärs
på kryds og tværs
härvidlag
i dette tilfælde
i alla fall
alligevel
i förtid
for tidlig
i jons
nylig
i sänder
ad gangen
i sär
itu
ibland
undertiden
icke ens
ikke engang
invid
lige ved
jämte
tillige med
jämväl
tillige
kvar
tilbage
lagom
tilpas
mitt emot
lige overfor
mitt över
lige overfor
numera
nu for tiden
och
og
ock
også
ofantlig
overordentlig
ovillkorligen
ubetinget
redan
allerede
ren
allerede
rent av
ligefrem
sedan
siden
sen
siden
sitta kvar
blive siddende
skenbarligen
tydelig
småningom
straks
snett emot
skråt over for
stanna kvar
forblive
tills
til (om tiden)
tills vidare
indtil videre
undan
af vejen
understundom
undertiden
undertiden
imidlertid
ungefär
omtrent
uppför
opad
ur
ud fra
utan
men
utför
ned ad
utmed
langs med
utom
undtagen
utomordentlig
overordentlig
vadan
hvorfor
var
hvor
varest
der hvor
varken - eller
hverken - eller
vid pass
omtrent
vida större
langt større
ända till
ligetil
ändå
alligevel
även
selvom
å
åt
til
åtminstone
i det mindste