Level 4 Level 6
Level 5

UNIT 4A


43 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rubbish
rác
freegan
người ăn thức ăn bỏ đi
homeless
vô gia cư
combination
sự kết hợp
disturbing
quấy rối, làm phiền
upset
buồn, thất vọng
admirable
đáng ngưỡng mộ
disgusting
ghê tởm
challenge
thách thức
torch
ngọn đuốc
frozen
đông đá
sell-by-date
ngày hết hạn sử dụng
ingredient
nguyên liệu
throw away
vứt đi
guilty about
tội lỗi
local
địa phương
packaging
bao bì sản phẩm
recycle
tái chế
worthless
không có giá trị
repair
sửa chữa
rigorous
cẩn thận, kĩ lưỡng
process
quá trình
ensure
đảm bảo
mobile
di động
valuable
quý giá
battery
pin
stainless steel
thép không gỉ
melt
tan chảy
trafic cone
cọc tiêu giao thông
the rest
phần còn lại
second-hand
đã qua sử dụng
contain
chứa đựng
chemical
hóa chất
electrical circuit
mạch điện
lead
chì
brain damage
tổn thương não
estimate
ước đoán, ước lượng
landfill
bãi rác
release
thả ra
alternative
(lựa chọn) khác
quantity
số lượng
metal
bằng kim loại
lung cancer
ung thư phổi