Level 2 Level 4
Level 3

UNIT 2B


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
stationer's
tiệm văn phòng phẩm
newsagent's
tiệm bán báo
dry cleaner's
tiệm giặt khô
launderette
tiệm giặt tự động
estate agent's
công ty bất động sản
travel agent's
công ty du lịch
community
cộng đồng
butcher's
tiệm bán thịt
local
địa phương
replace
thay thế
recession
sự suy thoái
parking
việc đậu xe
effort
nõ lực
competition
cạnh tranh
struggle
đấu trang, cố gắng
chain store
cửa hàng nằm trong 1 chuỗi
commercial
thương mại
opportunity
cơ hội
chemist's
tiệm thuốc tây
employ
tuyển dụng
entrepreneur
doanh nhân
found
thành lập
boutique
cửa hàng nhỏ (thường bán quần áo)
talented
tài năng
relative
người họ hàng
can't afford
không đươc làm (vì sẽ có rắc rối)
eco-friendly
thân thiện với môi trường
entire
toàn bộ
material
vật liệu
inspire
truyền cảm hứng
recycle
tái chế
passion
đam mê
profit
lợi nhuận
wooden
làm bằng gỗ
photo frame
khung hình
workshop
hội thảo
stroke
đột quỵ