Level 41 Level 43
Level 42

Preteritum av kontrakta verb