Level 6 Level 8
Level 7

hoofdstuk 7: gegevens verzamelen


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
online onderzoek
onderzoek zonder tussenkomst van een onderzzoeker, via internet
mobiel onderzoek
een speciaal type onderzoek dat plaatsvindt via smartphones en tablets
dataverijking
incomplete adressenbestanden compleet maken, bijvoorbeeld door juiste adressen toe te voegen
pilot
het proefdraaien van je enquete om zo fouten er nog uit te halen
surveymoe
mensen willen niet meer aan een onderzoek meewerken omdat ze te vaak benaderd worden
incentive
in vooruitzicht gestelde beloning om mensen over te halen deel te nemen aan onderzoek
respons
dat deel van de uitgezette vragenlijst dat ingevuld terug komt. aantal mensen dat werkelijk meedoet aan het onderzoek
non-respons bias
vertekening in de resultaten omdat niet iedereen in de steekproef meedoet aan het onderzoek
item-non-respons
de respondent slaat een of meerdere vragen over
parafraseren
de interviewer herhaalt het antwoord van de geinterviewde
papegaaien
de interviewer herhaalt het laatste del van het antwoord van de geinterviewde
viersecondenregel
interviewtechniek waarbij de interviewer gebruik maakt van stilte om zodoende de geinterviewde te stimuleren meer te vertellen