Level 2 Level 4
Level 3

hoofdstuk 3: afbakening van het onderzoek


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
analyse of onderzoeksvragen
specifieke testvragen die je tijdens de analyse beantwoord
domein
het gehele gebied waarop je onderzoek betrekking heeft, oftewel waarover je uitspraken doet
beweerde
welke uitspraken doe je?
probleemomschrijving
doel- en probleemstelling voor je onderzoek
probleemstelling
de centrale vraag die je met je onderzoek wil beantwoorden
doelstelling
de functie van onderzoek voor zowel de onderzoeker als organisatie of opdrachtgever
deelvragen
het aantal subvragen die een uitwerking van de probleemstelling vormen
Iteratie
herhaling van (delen van) het onderzoeksproces om een betrouwbaar antwoord op de probleemstelling te krijgen
boomdiagram
model dat is bedoeld om abstracte begrippen te verwerken
begripsafbakening
vasstellen wat je onder een begrip verstaat (begrip-zoals-bedoeld)
stipulatieve betekenis
definitie van een begrip voor een bepaald onderzoek
triangulatie
beantwoorden van de probleemstelling met behulp van meer dan een dataverzamelingsmethode
hypothesen
toetsbare verwachting over de uitkomsten van het onderzoek
relatie
samenhang tussen twee variabelen(x--><--y)
conceptueel model
vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid (binnen het domein) de belangrijkste begrippen uit het onderzoek en de verwachte relatie tuseen deze begrippen worden weergegeven
causale relatie
effect van een variabele op een andere (x-->y)
onderzoeksplan
voorstel over de te volgen procedure bij het onderzoek, inclusief de uitkomsten van het vooronderzoek
ontwerpkeuze
keuze voor dataverzamelingmethode, opgenomen in het onderzoeksplan
tijdspad
schema met daarin alle mijlpalen van je onderzoek, opgenomen in het onderzoeksplan
operationaliseren
van begrip naar vraag
peer feedback
beoordeling door collega's of medeonderzoekers
cross-sectioneel
onderzoek op een moment in de tijd
longtidudinaal
onderzoek over een langere periode, met meerdere meetmomenten