Level 4 Level 6
Level 5

B192, B197 Internationale arbeidsverdeling


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Globalisering/ mondialisering/ internationalisering
Het doorgaande proces van internationale uitwisseling van mensen, geld, goederen en informatie
Internationale arbeidsverdeling
Het verschijnsel dat: in rijke landen het hoofdkantoor is en het onderzoek plaatsvindt/In arme landen produceren vooral
Centrum / rijk
Economisch en politiek machtig gebied
Periferie/ arm land
Laag ontwikkeld gebied
Regionale specialisatie
De specialisatie van een gebied in een activiteit
NIC
New Industrialised Country: land dat de laatste twintig jaar een snelle industriele groei heeft doorgemaakt