Level 3 Level 5
Level 4

B136 t/m B139 Industrie en diensten


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Grondstof gebonden/ zware industrie
Een bedrijf dat veel grondstoffen gebruikt
Marktgebonden
Een bedrijf dat afhankelijk is van de afzetmarkt
Afzetmarkt
Mensen en bedrijven die een product willen kopen
Infrastructuur
Alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen of informatie te vervoeren
Agglomeratievoordeel
De voordelen van het bij elkaar zitten van bedrijven
Herstructurering
Overgang van secundaire- naar de tertiaire werkgelegenheid in een gebied