Level 15
Level 16

Music


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adoring fans
fan cuồng
background music
nhạc nền
a catchy tune
bài hát ưa thích
classical music
nhạc cổ điển
to download tracks
tải bài hát
to have a great voice
giọng hát tốt
to go on tour
đi lưu diễn
a huge following
người theo dõi khổng lồ
live music
nhạc sống
live performance
biểu diễn trực tiếp
a massive hit
bài hít
a music festival
lễ hội âm nhạc
musical talent
tài năng âm nhạc
sing out of tune
hát lạc nhịp
a piece of music
tác phẩm âm nhạc
to play by ear
chơi bằng tai
a pop group
nhóm nhạc pop
to read music
đọc nhạc
a rock band
ban nhạc rock
to sing along to
hát chung
a sing-song
ca khúc hát vui
a slow number
nhịp chậm rãi
to take up a musical instrument
học nhạc cụ
taste in music
thể loại ưa thích
to be tone deaf
không phân biệt giai điệu