Level 17 Level 19
Level 18

! Der Besuch (thăm viếng)


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Ist Frau Dicke zu Hause?
Ông bà Dicke có nhà không?
Entschudigen Sie, wohnt Frau Dicke hier?
Xin lỗi, bà Dicke sống ở đây không?
Kann ich mit Herr Dicke sprechen?
Tôi có thể nói chuyện với ông Dicke không?
Ich suche Frau Dicke
Tôi tìm bà Dicke
Leider ist sie umgezogen
Rất tiếc, bà ý đã dọn đi
Wissen Sie, wo sie jetzt wohnt?
Ngài có biết, bà ý hiện đang sống ở đâu?
Wann ist er zu Hause?
Khi nào anh ấy có ở nhà?
Kommen Sie bitte herein!
Xin mời vào!
Einen Augenblick bitte!
Xin chờ 1 lát!
Was darf ich dir zu trinken anbieten?
Cho phép tôi mời bạn uống gì chứ?
Störe ich?
Tôi có làm phiền không?
Können Sie nicht zum Mittagessen bleiben?
Ngaì không thể ở lại dùng bữa trưa sao?
Vielen Dank. Ich bleibe gern, wenn ich nicht störe.
Rất cám ơn. Tôi rất thích ở lại nếu tôi không làm phiền ông bà
Ich muss leider gehen
Tôi phải đi bây giờ
Es tut mir leid, aber ich muss gehen
Rất tiếc, tôi phải đi
Vielen Dank für Ihre Einladung
Cám ơn về lời mời của ông bà
Vielen Dank für den netten Abend
Cám ơn về buổi tối vui vẻ
Grüßen Sie bitte Frau Dicke von mir!
Xin gửi lời hỏi thăm đến bà Dicke từ tôi!
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder
Tôi hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau
Ich lasse von mir hören
Tôi sẽ liên lạc sau