Level 2
Level 1

Bidang 1 - Perkembangan diri


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara
Kepercayaan kepda Tuhan
Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain terhadap diri seseorang
Amanah
Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan
Harga diri
Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna
Bertanggungjawab
Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian
Hemah tinggi
Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup
Toleransi
Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain
Berdikari
Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara
Kerajinan
Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas
Kasih sayang
Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah
Keadilan
Boleh berfikir berdasarkan alasan dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar
Rasional
Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain
Kesederhanaan