Level 71 Level 73
Level 72

Slovakia [part II]


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
moravský
Moravian
nitriansky
Nitran
severný
northern
slovanský
Slavic
stredný
central
vodorovný
horizontal
východný
eastern
významný
significant
západný
western
hraničiť
neighbour
spojiť
to connect
zaniknúť
to disappear
približne
around
pravdepodobne
probably
esperanto slovanských jazykov
Esperanto of Slavic languages
na Slovensku
in Slovakia
okolo roku 955
around the year 955
patriť k niečomu
to belong to something
po maďarsky
in Hungarian
po rusínsky
in Ruthenian
slovanské jazyky
Slavic languages
Slovensko hraničí s...
Slovakia's neighbours are ...
Úradný jazyk je slovenčina.
The official language is Slovak.
v Slovenskej republike
in the Slovak Republic
západné Slovensko
Western Slovakia
stredné Slovensko
Central Slovakia
východné Slovensko
Eastern Slovakia
utópia
utopia