Level 69 Level 71
Level 70

Customs and traditions [part II]


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tradičný
traditional
veriaci
believer
vynikajúci
excellent
predposledný
last but one
poskladať
put together
premýšľať
to think
pripraviť
prepare
rozbaliť
unwrap
rozkrajovať
cut
spáliť
burn
veriť
believe
visieť
to hang
vydať sa
get married
čoskoro
soon
tajne
secretly
bez
without
mužské meno
male name
polievať vodou
to water
púšťať sviečky
send out candles
rybia šupina
fish scales
šibať korbáčom
whip
Šťastný nový rok!
Happy New Year!
Tichá noc, svätá noc
Silent Night, Holy Night
Veselé Vianoce!
Merry Christmas!
Veselú Veľkú noc!
Happy Easter (holiday)!
zabaliť darček
to wrap a gift
záležať niekomu na niečom
to care about something
Záleží mi na tebe.
I care about you.
zdobiť stromček
decorate Christmas tree
zlaté prasiatko
golden pig