Level 67 Level 69
Level 68

Castles and manor houses [part II]


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dievčenský
maiden
historický
historical
jediný
only, single
lakomý
miserly
opevnený
fortified
poučný
didactic, instructive
prepychový
fancy
svätý
holy
ležať
to lie (placement)
modliť sa
to pray
požehnať
to bless
reprezentovať
to represent
rozlúčiť sa
to bid farewell
súhlasiť
to agree (with someone/to something), to accept
tiecť
to flow
vládnuť
to rule
vlastniť
to own
vyhnať
to banish
vzniknúť
to arise, to originate
zjaviť sa
to reveal
zmiznúť
to disappear
zomrieť
to die
odvtedy
since
zrazu
suddenly
ani - ani
neither - nor
hradná slávnosť
castle celebration
model hradu
castle model
na budúci týždeň
next week
nabrať vodu
to draw water
národná kultúrna pamiatka
national cultural monument
Nechajte sa prekvapiť.
Let it be a surprise.
padací most
drawbridge
rytiersky súboj
knights' duel
v súčasnosti
at present
vodičský preukaz
driving licence