Level 63 Level 65
Level 64

Slovakia's school system [Part II]


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
recitovať
to recite
skončiť
to finish
sledovať
to watch
sústrediť sa
to focus
trénovať
to train
vyberať
to choose
zabúdať
to forget
žiť
to live, to be alive
zdravo
healthy
a podobne
etc.
ako to dopadne
as it turns out
Ja to dokážem.
I can do it.
jesť zdravo
to eat healthily
navštevovať školu
to attend school
povinná školská dochádzka
compulsory education
prvý raz
first time
riešiť krížovku
to solve crossword puzzle
skončiť školu
to finish school
sústrediť sa na...
to focus on ...
v poslednom čase
lately
v tme
in the dark
žiť zdravo
to live a healthy life