Level 61 Level 63
Level 62

Computers and internet [Part II]


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
vyhľadávanie
search
zostava
configuration, report
elektronický
electronic
jednoduchý
simple
počítačový
computer (adjective)
rôzny
different
úspešný
successful
nejako
somehow
fungovať
work
chváliť
to bless, to praise
inštalovať, nainštalovať
to install
kliknúť
to click
kopírovať, skopírovať
to copy
maľovať
to paint, to shade
opakovať
to repeat
posunúť sa
to shift
reštartovať
to restart
spustiť
to start up
sťahovať, stiahnuť
to download
stlačiť
to press
tvoriť
to form
upravovať
to edit
vypnúť
to switch off
zapnúť
to turn on
zvládnuť
to manage
logicky
logical
A je to.
That's it.
Bez teba by som to nezvládla.
I couldn't manage without you.
kliknúť na...
to click on...
Nemáš za čo.
You're welcome.
To je program na...
It's a program for...
v strede
in the middle