Level 58 Level 60
Level 59

Health and prevention [Part II]


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
predpísaný
prescribed
prechladnutý
cold (illness)
unavený
tired
výborný
excellent
toľko
so much
cvičiť
to practise
odpočinúť si
to rest
pohybovať sa
to move
popáliť (sa)
to burn (oneself)
porezať (sa)
to cut (oneself)
poštípať
to sting
prechladnúť
to catch a cold
radiť
to advise
spadnúť
to fall
stačiť
to be enough
udrieť sa
to bump (oneself), to hit (oneself)
vyzerať
to look, to seem
netreba
no need
asi
about
Ďakujem za...
Thanks for...
dobre sa vyspať
to sleep well
ísť skoro spať
to go to bed
Mám málo pohybu.
I move little.
Mám veľa práce.
I have a lot of work.
Nič mi nie je.
Nothing is wrong with me.
Poštípala ma osa.
I was stung by a wasp.
prípravok proti komárom
preparation against mosquitoes, insect repellant
sedieť nad knihami
to sit over books
sedieť pri počítač
to sit at a computer
trikrát denne
three times a day
v týchto dňoch
these days