Level 56 Level 58
Level 57

Sport [Part II]


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
volejbalista
volleyball player
Wikipédia
Wikipedia
začiatok
start
zakladateľ
founder
dôležitý
important
olympijský
olympic
pohanský
pagan
populárny
popular
skúsený
experienced
staroveký
ancient
zaujímavý
interesting
známy
known
ktorý
which (one)
dozvedieť sa
to learn
hľadať
to search
konať sa
to take place, to happen
zakázať
to ban, to prohibit
vďaka
thanks
preto
therefore
to
Ako často?
How often?
každé štyri roky
every four years
na Wikipédii
in Wikipedia
nášho letopočtu (n.l.)
Common Era, after Christ (AD, CE)
oveľa menej ľudí
a much smaller number of people
pred naším letopočtom (p.n.l.)
before Christ (BC)