Level 50 Level 52
Level 51

Children [Part II]


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dospelý
adult
potrebný
necessary
prečo
why
kedysi
once, one time
niekedy
sometimes, some day
prechádzať sa
to walk
skákať
to jump, to skip
uspávať
to lull, to put to sleep
poslúchať
to obey
smieť
may, to be allowed
kričať
to shout
biť
to beat
ničiť
to destroy
brať
to take
chytať
to catch
upratovať
to clean up, to tidy
variť
to cook
najradšej
most preferred, favourite
potichu
quietly
lebo
because
ale
but
predsa
yet, however
hm
hmm
Ešte stále je tu.
It is still here.
o dva roky mladší
two years younger
skladať puzzle
work on jigsaw puzzles
stavať kocky
play with building blocks
skákať škôlku
skipping game called Nursery School
skákať cez gumu
to skip rope with a rubber band
skákať cez švihadlo
to skip rope
Človeče, nehnevaj sa!
Don't get angry
Nikdy som o tom nepočula.
I've never heard of it.