Level 48 Level 50
Level 49

Interpersonal relations [Part II]


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
chystať sa
to prepare, to get ready
kresliť
to draw
kývať
to wave, to nod
ľúbiť
to love
objímať
to hug
pamätať sa
to remember
plakať
to cry
pozvať
to invite
priznať sa
to confess
rezervovať (si)
to book, to reserve
smiať sa
to laugh
ukryť (sa)
to hide
usmievať sa
to smile
utekať
to run
zaľúbiť sa
to fall in love
zistiť
to find out, to determine
fajn
super, cool, great
opäť
again
tuším
I guess, I believe, I think
však
however
dať bozk
to kiss
mať pravdu
to be right
podanie ruky
handshake
podať ruku
to shake hands
Prepáč.
I'm sorry.
Presne tak.
Exactly.