Level 36 Level 38
Level 37

In a restaurant [Part II]


36 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tácňa
tray
tanierik
saucer
tatárska omáčka
Tartar sauce
tma
darkness
varené zemiaky
boiled potatoes
váza s kvetmi
vase with flowers
večera
dinner, supper
vidlička
fork
víno
wine
vyprážaný syr
fried cheese
cesnakový
garlic (adjective)
paradajkový
tomato (adjective)
pomarančový
orange (adjective)
rezervovaný
reserved
zeleninový
vegetable (adjective)
desiatovať
to have a meal at 10am
jesť
to eat
olovrantovať
to snack
piť
to drink
priniesť
to bring
večerať
to dine, to eat dinner/supper
zaplatiť
to pay
osobitne
separately
spolu
together
pre
for
naozaj
really, truly
Čo si dáte?
What would you like?
Ďakujem, aj vám.
Thanks and same to you.
Dobrú chuť!
Enjoy your meal!
Hneď to bude.
It won't take a minute.
Chutilo vám?
Did you like the food?
niečo na pitie
something to drink
Pán hlavný, zaplatíme!
Waiter, sir, we'd like to pay!
sedieť za stolom
to sit at the table
To je slovenské národné jedlo.
It is the Slovak national dish.
To je v poriadku.
That's alright.