Level 32 Level 34
Level 33

Housing [Part II]


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
televízor
television
toaleta
toilet
učebnica
school-book, textbook
univerzita
university
výhľad
view
záhrada
garden
ďalší
another, additional, next
drahý
expensive
lacnejší
cheaper
lacný
cheap
lepší
better
menší
smaller
prenajatý
rent (adjective)
väčší
larger
vlastný
own
nachádzať sa
to be situated
navštíviť
to visit
ďaleko
far
predtým
before
nad
over
oproti
opposite
pod
under
pred
before
pri
at
za
behind
Bývam na internáte.
I live in a dormitory.
Čo máš nové?
What's new?
Jasné!
Sure!
Je to celkom blízko.
It is quite close.
na návšteve
on a visit
Poďte ďalej!
Come in!
To nevadí.
Never mind.
Vitajte!
Welcome!