Level 4 Level 6

50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Am I reinstated
Възстановен ли съм на длъжност
to reinstate
възстановявам в предишни права
Am I understood
Разбра ли ме
Anybody can try
Всеки може да се опита
Anybody miss me
Липсвах ли ви
Anybody see you
Някой видя ли те
Are those yours
Тези твои ли са
Are we finished
Приключихме ли
Are we prepared
Подготвени ли сме
Are you at home
Вкъщи ли си си
Are you injured
Ранен ли си
Are you jealous
Ревнуваш ли
Are you nervous
Нервен ли си
Are you psychic
Ти екстрасенс ли си
Ти екстрасенс ли си
Медиум
Are you sisters
Сестри ли сте
Are you worried
Притеснен ли си
Aren't we lucky
Не сме ли късметлии
Aren't you cold
Не ти ли е студено
Ask again later
Попитай пак по-късно
Ask me anything
Питай ме всичко
Be more precise
Бъдете по-конкретен
precise
точен
Bees make honey
Пчелите правят мед
Can I leave now
Може ли да си тръгна сега
Can you find it
Можеш ли да го намериш
Do I need a tie
Трябва ли ми вратовръзка
Do you have one
Ти имаш ли
Get off my back
Махни ми се от главата
Green suits you
Зеленото ти отива
He bought a car
Той купи кола
He is very kind
Той е много любезен
He looks strong
Той изглежда силен
He lost his job
Той си загуби работата
He is a big liar
Той е голям лъжец
How is everyone
Как са всички
How rude of you
Колко грубо от твоя страна
I did it myself
Сам го направих
I felt isolated
Чувствах се изолиран
isolated
изолиран
I heard a crash
Чух някакъв сблъсък
I heard it, too
Аз също го чух
I meant no harm
Не исках да направя нищо лошо
I sent Tom home
Изпратих Том вкъщи
I voted for Ken
Аз гласувах за Кен
I am a night owl
Аз съм нощна птица
an owl
Бухал
I am about ready
Общо взето съм готов
I am fairly busy
Аз съм доста зает
fairly
сравнително