Level 17 Level 19

50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I heard that happen
Чувал съм да се случва.
I hid behind a tree
Скрих се зад едно дърво
I hope I am not late
Надявам се, че не съм закъснял
I hope that happens
Надявам се това да се случи
I just want to rest
Просто искам да си почина
I just want to talk
Просто искам да поговоримПросто искам да поговорим
I know how you feel
Знам как се чувстваш
I know this is hard
Знам, че това е трудно
I know what is wrong
Знам какво не е наред
I often catch colds
Често се простудявам
I pretended to work
Правя се, че работя
I quickly ate lunch
Обядвах набързо
I rang the doorbell
Позвъних на звънеца
I retired last year
Миналата година се пенсионирах
I wonder who she is
Чудя се коя е тя
I would like to see her
Искам да я видя
I will check upstairs
Ще проверя на горния етаж
I will drive you home
Ще те закарам вкъщи
I will join you later
Аз ще се присъединя към вас по-късно
I will lend it to you
Ще ти го дам назаем
I will return at 6:30
Ще се върна в шест и трийсет
I am counting on you
Разчитам на теб
I am not backing out
Аз няма да се отметна
I am not blaming you
Не те обвинявам
I am taller than you
По-висок съм от теб
I am terribly hungry
Ужасно съм гладен
I have had a bad week
Имах лоша седмица
I have lost my ticket
Изгубих си билета
I have read that book
Чел съм тази книга
I have just come home
Току-що се прибрах
I have run out of gas
Свърши ми бензина
I have seen you on TV
Виждал съм те по телевизията
I have seen your file
Виждал съм досието ти
I have tried them all
Всичките съм ги пробвал
I have waited so long
Толкова дълго чаках
It rained yesterda
Вчера валя дъжд
It tastes very good
Много е вкусно
It was really cheap
Беше наистина евтино
It is a real bargain
Това е страхотна сделка
a bargain
Сделка
It is as cold as ice
Студено е като лед
It's been completed
Беше завършено
It's familiar to me
Познато ми е
It's part of my job
Това е част от работата ми
It's time to get up
Време е за ставане
Keep going straight
Върви все напред
Keep it to yourself
Пази го в тайна
Keep your eyes open
Дръж си очите отворени
Let's have some fun
Да се позабавляваме
Let's open the wine
Дай да отворим виното