Level 7 Level 9
Level 8

Planning Actions / Verbs


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to demolish
slopen
to rebuild
herbouwen
to commute
heen en weer naar werk reizen
urban sprawl
urban sprawl /ongebreidelde stadsuitbreiding
to evaluate
evalueren
conduct a survey
een enquete uitvoeren
to hold a public meeting
een openbare bijeenkomst organiseren
to incorporate input
input verwerken
to sketch
schetsen
to protest
bestrijden
to approve
goedkeuren
to deny
afkeuren
to cooperate
samenwerken
to discuss
bespreken
to review
iets bekijken
to occur
voorkomen
consist of
bestaan uit
to ensure
ervoor zorgen / verzekeren / borgen
prerequisite
voorwaarde
to convert
verbouwen tot
to reject
verwerpen/afwijzen, weigeren
to exist
bestaan
to embrace
omhelzen
to involve
betrekken
to attempt
proberen / streven
to vote
stemmen / verkiezen
to appoint
benoemen
to modify
wijzigen
to flow
stromen
to revitalize
nieuwe leven inblazen
to stimulate
aansporen
to refuse
weigeren
to delay
uitstellen / verschuiven