Level 2
Level 1

Describing Places


75 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rural
buitengebeid / landelijk
urban
stedelijk
industrial
industrieel
residential area
woonwijk
greenhouse
kas
nature reserve
natuurgebied
unoccupied
leegstand
duplex
twee onder een kap
shopping center
winkelcentrum
village
dorp
land use
grondgebruik
road surfaces
bestrating
sports field
sportveld
bridge
brug
reconstruction
herbouw
shelter
beschutting
built up area
bebouwd gebied
dwelling
woning
single family house
vrijstaande woning
mixed use
functiemenging
cemetery
begraafplaats
density
dichtheid
city center
stadscentrum
surface area
grondgebied
lots / parcels
kavels
apartment
appartement
main street
hoofdstraat
highway
snelweg
rural area
landelijk gebied
development site
bouwlocatie
vibrant
levendig
to be situated in
gelegen zijn
to be located in
bevinden zich / liggen in
waterfront
aan de kust / waterkant / aan de water liggen
townhouse
rijtjeshuis
industrial park
industrieterrein
commercial area / business park
bedrijfsterrein
agricultural
landbouw / agrarisch
bedroom community
slaapstad
lake
meer
plaza / square
plein
heritage site (building)
historisch erfgoed
playground
speeltuin
community garden
volkstuin
alley
steeg
city/townscape
stadslandschap
urban fabric
stedelijk weefsel
metropolis
metropool
housing stock
woningvoorraad
density
dichtheid
nursing home
verpleeghuis
decay
verpaupering
mural
muurschildering
real estate
vastgoed
sidewalk
trottoir
elementary / primary school
basisschool
river
rivier
historic
historische
dilapidated
bouwvallig
parking lot
parkeerplaats
bollard
verkeerspaal
existing
bestaan
proposed
voorgesteld
broad
breed
narrow
smal
settlement
nederzetting
harbor
haven
gateway
poort
institution
instelling
large
groot
unique
uniek
railroad track
spoor
slum
sloppenwijk
scenic
landschappelijk
old-fashioned
ouderwets