Level 2
Level 1

New level


60 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be was were been
бути
become became become
робитися, ставати; перетворюватися
break broke broken
ламати,розбивати
buy bought bought
купувати
catch caught caught
піймати,ловити, схопити
come came come
приходити
cut cut cut
різати,розрізати
dig dug dug
копати
do did done
робити щось
draw drew drawn
малювати, тягнути,витягувати
drink drank drunk
пити
eat ate eaten
їсти
fall fell fallen
падати
feel felt felt
відчувати
find found found
знаходити
fly flew flown
літати
forget forgot forgotten
забувати
get got got
діставати; добувати, здобувати
give gave given
давати
go went gone/been
ходити, їхати
grow grew grown
виростати,збільшуватися,зростати
have had had
мати,володіти
hear heard heard
чути, почути; чути, мати слух
hold held held
тримати
hurt hurt hurt
1) заподіювати біль; боліти 2) ушкодити; травмувати; ранити; порізати; ударити; скалічити
keep kept kept
тримати, мати, зберігати, підтримувати, продовжувати (щось робити)
know knew known
знати
lay laid laid
класти, покласти; лягати; класти певним чином
learn learnt learnt
1) вивчати, вчити (що-небудь) ; учитися, навчатися (чому-небудь) ;
leave left left
їхати (куди-небудь), іти, вийти
make made made
зробити
mean meant meant
означати, мати намір
meet met met
зустрічати(ся)
put put put
класти,ставити
read read read
читати
ride rode ridden
їздити верхи, кататися на..
ring rang rung
дзвонити, дзвеніти
run ran run
бігти
say said said
говорити,сказати
see saw seen
бачити,дивитися
send sent sent
посилати,відправляти
shake shook shaken
трясти,тремтіти,потискувати
show showed shown
показувати,експонувати
sing sang sung
співати
sit sat sat
сідати,сидіти
speak spoke spoken
говорити,висловлюватися,промовляти
spend spent spent
проводити (час), витрачати (гроші)
stand stood stood
стояти,вставати,бути розташованим
stick stuck stuck
устромляти,висувати,стирчати
swim swam swum
плавати
take took taken
брати,схопити
teach taught taught
учити,навчати
tell told told
говорити,розповідати
think thought thought
думати
throw threw thrown
кидати,жбурляти
try tried tried
намагатися,пробувати
wake up woke up woken up
прокидатися
wear wore worn
бути вдягненим, носити (одяг)
win won wn
перемагати
write wrote written
писати