Level 13 Level 15
Level 14

131 - 140


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Motrat e mia kanë sytë blu.
My sisters have blue eyes.
motër, motra
sister, sisters
Unë kam flokë të shkurtër.
I have short hair.
Ajo ka flokë të gjatë.
She has long hair.
Ata kanë flokë kaçurrel.
They (m) have curly hair.
tre, tri
three (m), three (f)
njëmbëdhjetë
eleven
dymbëdhjete
twelve
trembëdhjetë
thirteen
katërmbëdhjetë
fourteen