Level 3 Level 5
Level 4

noun class conjugation (the human body) This exerc


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
izingalo
ingalo
imilenze
umlenze
izandla
isandla
izithende
isithende
amakhala
ikhala
izinzipho
uzipho
izifuba
isifuba
amakhanda
ikhanda
imilomo
umlomo
imiqala
umqala
izindololwane
indololwane
izihlakala
isihlakala
imimwe
umunwe
amathanga
ithanga
amadolo
idolo
imibala
umbala
amaqakala
iqakala
izinyawo
unyawo
izinzwani
uzwani
iziphongo
isiphongo
izihluzu
isihluzu
izithupha
isithupha
izindlebe
indlebe
izihlathi
isihlathi
imihlane
umhlane
imihlathi
umhlathi
amashiya
ishiya
izilevu
isilevu
imiphimbo
umphimbo
amahlombe
ihlombe