Level 3 Level 5
Level 4

L1-Jmenné věty


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Én János vagyok.
Já jsem Honza.
Péter diák.
Petr je student.
Janka magas.
Jana je vysoká.
én vagyok
já jsem
te vagy
ty jsi
ő van
on/ona/ono je
ön van
vy jste (vykání)
mi vagyunk
my jsme
ti vagytok
vy jste
ők vannak
oni/ony/ona jsou
önök vannak
vy jste (vykání)
Én diák vagyok.
"Já student jsem."
Te fiatal vagy.
"Ty mladý jsi."
Diák vagyok.
"Student jsem."
Fiatal vagy.
"Mladý jsi."
Ő diák.
On (je) student.
Ő fiatal.
On (je) mladý.
Ön fiatal.
Vy (jste) mladý.
Önök fiatalok.
Vy (jste) mladí.
Én nem vagyok tanár.
Já nejsem učitel.
Ti nem vagytok tanárok.
Vy nejste učitelé.
Te nem vagy szigorú.
Ty nejsi přísný.
Ő nem tanár.
(On) není učitel.
Ön nem tanár.
Vy nejste učitel.
Ők nem tanárok.
(Oni) nejsou učitelé.
Önök nem tanárok.
Vy nejste učitelé.
Ő nem szigorú.
On není přísný.
Te tanár vagy?
Ty jsi učitel?
Igen, (én) tanár vagyok.
Ano, já jsem učitel.
Nem, (én) nem vagyok tanár.
Ne, já nejsem učitel.
Ő tolmács?
(On) je tlumočník?
Igen, ő tolmács.
Ano, (on) je tlumočník.
Nem, ő nem tolmács.
Ne, (on) není tlumočník.
Ön eladó?
Vy jste prodavač(ka)?
Igen, eladó vagyok.
Ano, jsem prodavač(ka).
Nem, nem vagyok eladó.
Ne, nejsem prodavač(ka).
Te fiatal vagy?
Jsi mladý?
Igen, (én) fiatal vagyok.
Ano, jsem mladý.
Nem, (én) nem vagyok fiatal.
Ne, já nejsem mladý.
A tanár szigorú?
Učitel je přísný?
Igen, a tanár szigorú.
Ano, učitel je přísný.
Nem, a tanár nem szigorú.
Ne, učitel není přísný.