Level 16 Level 18
Level 17

Professions


83 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tin1 man4 hok6 gaa1
Astronomer
Tin1 man4 mat6 lei5 hok6 gaa1
Astrophysicist
ngo5 soeng2 zou6 tin1 man4 hok6 gaa1
I want to be an astronomer
keoi5 hai6 sat1 jip6 ze2 jan4
he is unemployed
___ hai6 fu6 zaak3 ___
___ is responsible for ___
mong6 tin1
Observe the sky
mong6 jyun5 geng3
telescope
mat5 lei5 hok6 gaa1
Physicist
jin4 gau3
Research
fo1 hok6 gaa1
Scientist
taai3 hung1 jan4
Astronaut
gaau3 sou6
Professor
Lou5 si1
Teacher
Hok6 saang1
Student
wui6 gai4 si1
Accountant
(neoi5) jin2 jyun4
actor/actress
gin3 zuk1 si1
architect
ngai6 seot6 gaa1
artest
wan6 dung6 jyun4
athelete
ngang4 hong4 gaa1
banker
mei5 jung4 si1
beautician
hat1 ji1
begger
lou5 baan2 / lou5 sai3
boss
zyu1 juk6 lou2
butcher
baa1 si2 si1 gei1
bus driver
sau1 ngan2 jyun4
cashier
muk6 gung1
Carpenter
cyu4 si1 // ceoi4 si1
Chef
faa3 hok6 gaa1
Chemist
man4 jyun4
clerk
gaau3 lin6
coach
gin3 zuk1 gung1 jan4
construction worker
mou5 dou6 gaa1 jyun4
dancer
cit3 gai3 si1
Designer
jii3 sang1
Docter
Gung1 cing4 si1
Engineer
Din6 lou5 gung1 cing4 si1
Computer engineer
gei1 haai6 gung1 cing4 si1
Mechanical engineer
fa3 hok6 gung1 cing4 si1
Chemical engineer
gung1 cong2 gung1 jan4
factory worker
lung4 fu1
farmer
san4 fu6
father
siu1 fong4 jyun4
fireman
tai2 soeng3 lou2
fortune teller
saang1 gwo2 lou2/po2
fruit vender
laap3 saap3 lou2
garbage collector
jyun4 ding1
Gardener
zing3 fu2 gung1 mou6 jyun4
govenerment officer
faat3 jing4 si1
hair stylist
gaa1 ting4 zyu2 fu5
housewife
bou2 him2 gin1 gei2
insurance agent
ke4 si1
jockey
gei3 ze2
journalist
gung1 fu1 daai6 si1
kung fu master
leot6 si1
Lawyer
Gong2 si1
Lecturer
to4 syu1 gun2 jyun4
Librarian
gou3 seot6 gaa1
life guard
Si1 fu6
Master
jam1 gnok6 gaa1
Musician
wu6 si6
Nurse
muk6 si1
paster
mat6 lei5 zi6 liu4 si1
physical therapist
fei1 gei1 si1
Pilot
seoi2 hau4 zoeng6
plumber
ging2 caat4
police officer
jau4 caai1
postman
gei6 neoi5
prostitute
zip3 doi6 jyun4
receptionist
sau6 fo3 jyun4
sales person
bou2 on1
security guard
si6 bing1
soldier
siu2 faan2
Street Vender
coi4 gung4 si1
Tailer
Hok6 to4 // to4 dai2
Trainee
bei3 syu1
secretary
gu2 piu3 ging1 gei2 jan4
stock broker
zing3 hyun3 ging1 gei3 jan4
stock broker
coi3 faan2
vegetable vender
sau3 ji1
vetrenarian
si6 jing3
waiter
hon1 gaan1
watchmen
zok3 gaa1
writer