Level 64
Level 65

IRREGULAR VERBS (INFINITIVE / PAST SIMPLE, pg. 126


33 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
be/was,were
būti/buvo
buy/bought
pirkti/pirko
can/could
galėti/galėjo
cost
kainuoti/kainavo
do/did
daryti/padarė
drink/drank
gerti/gėrė
drive/drove
vairuoti/vairavo
eat/ate
valgyti/valgė
find/found
rasti/rado
fly/flew
skraidyti/skrido
get/got
gauti/gavo
give/gave
duoti/davė
go/went
eiti/ėjo
have/had
turėti/turėjo
know/knew
žinoti/žinojo
learn/learned/learnt
mokytis/išmoko
leave/left
palikti/paliko
make/made
padaryti/pagamino
meet/met
susitikti/susitiko
pay/paid
(su)mokėti/(su)mokėjo
read
skaityti/skaitė
say/said
sakyti/sakė
sing/sang
dainuoti/dainavo
see/saw
matyti/matė
sit/sat
sėdėti/sėdėjo
sleep/slept
miegoti/miegojo
speak/spoke
kalbėti/kalbėjo
take/took
imti/ėmė
think/thought
galvoti/galvojo
understand/understood
suprasti/suprato
wake/woke
pažadinti/pažadino
wear/wore
nešioti/nešiojo
write/wrote
rašyti/rašė