Level 35 Level 37
Level 36

U8. Free Time Activities


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
have a bath
maudytis vonioje
have fun
smagiai leisti laiką
have a shower
maudytis po dušu
have an exam
laikyti egzaminą
listen to music
klausytis muzikos
listen to CDs
klausytis kompaktų
listen to the radio
klausytis radijo
phone friends
skambinti draugams
phone your relatives
skambinti savo artimiesiams
play basketball
žaisti krepšinį
play computer games
žaisti kompiuterinius žaidimus
play football
žaisti futbolą
play the guitar
groti gitara
read a book
skaityti knygą
read a magazine
skaityti žurnalą
read a newspaper
skaityti laikraštį
surf (the Internet)
naršyti (internete)
talk on the phone
kalbėti telefonu
use a computer
naudotis kompiuteriu
visit
ap(si)lankyti
watch DVDs
žiūrėti DVD
watch a film
žiūrėti filmą
watch a video
žiūrėti video
write
rašyti