Level 30 Level 32
Level 31

U7. Verbs


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verbs
veiksmažodžiai
act
vaidinti
become
tapti
be fit
būti geros fizinės būklės
cook
gaminti/ruošti maistą
dance
šokti
do
daryti/sportuoti
drive
vairuoti
help (in the house)
padėti (namuose)
laugh at
juoktis iš kažko
learn
mokytis
play (with your brother/sister)
žaisti (su broliu/ sese)
practise
praktikuotis
sing
dainuoti
study
studijuoti
teach
mokyti
think about
galvoti apie
walk the dog
vedžioti šunį
can
galėti
can't
negalėti
find
rasti
Go ahead!
Nagi!/ Pandyk!/ Pirmyn!/ Varyk!
perform
vaidinti