Level 6 Level 8
Level 7

UNIT 2: part 3


87 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
olive oil
oliwa z oliwek
amount
ilość, suma
poison
trucizna
limit
ograniczać
back up
popierać, potwierdzać
vital
niezbędny, podstawowy
acid
kwas
prevent
zapobiegać, uniemożliwiać
single
pojedynczy, jeden jedyny
ingredient
składnik
clue
wskazówka
beneficial
korzystny, zbawienny
quantity
ilość
rural
wiejski (wieśniak)
wise
mądry
defeat
zwycieżyć, pokonać
cooperate
współpracować
fingerprint
odcisk palca
case
sprawa
essential
zasadniczy, istotny
component
składnik, komponent
trend
trend
decade
dekada
debate
debata
fit
sprawnym w dobrej kondycji
proof
dowód
obviously
oczywiście, w sposób oczywsty
mainland
ląd stały
thanks to
dzieki (komuś/czemuś)
varied
zróżnicowany
make up
tworzyć, składać sie
calorie
kaloria
researcher
badacz
effect
efekt
process
proces
yoghurt
jogurt
lactose
laktoza
pattern
wzorzec,wzor, model
confirm
podtwierdzić
rate
wskażnik
consume
zużywać, konsumować
concern
dotyczyć
account for
wy/tłumaczyć
carpenter
stolarz
diet
przejść na dietę
dessert
deser
walnut
orzech włoski
honey
miód
resist
opierać sie, zwalczać
abuse
nadużywać, wykorzystywać
to excess
w nadmiarze
genetic
grnetyczny
make-up
charakterystuka; układ, struktura
inherit
dziedziczyć
combat
walczyć, zwalczać
variety
rożnorodność, bogactwo
rheumatism
reumatyzm
enhance
poprawić, uwydatnić
prolong
przedłużyć
harm
szkoda, krzywda
tie up
związać, skrępować
use up
zużyć (cały zapas)
show up
zjawić/pojawić sie
experiment
eksperyment
rope
lina, sznur
glue
klej
report
meldunek, sprawozdanie
regard as
ważać za
assume
przypuścić, założyć
reservation
rezerwacja
affirm
stwierdzić, podtwierdzić
assure
zapewnić, zagwarantować
testify
zeznawać (jako świadek)
wardrobe
szafa
promotion
awans
humid
wilgotny
clarify
wyjaśnić
trick
sztuczka
deceive
oszukać
leak
przeciekać
mend
naprawić
accompany
towarzyszyć
force
zmuszać
deer
lejeń, zwierzyna płowa
tutorial
indywidualny
keep up with
dotrzymywać kroku, nadążać za
quarrel
kłócić sie