Level 1 Level 3
Level 2

UNIT 1: part 3


80 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
slope
zbocze, stok
pull on
ubrać
head off to
wruszyć, wybrać się do
convinced
pezekonany
real estate developer
deweloper
facility
ośrodek, obiekt
check out
sprawdzać, kontrolować
insulation
izolacja, uszczelnienie
exterior
zewnetrzny
interior
wewnetrzny
unique
unikatowy, jedyny w swoim rodzaju
nozzle
końcówka wylotowa, dysza
spread
rozciągać się, rozprzestrzeniać
spray
rozpylać, rozpryskiwać
compressed
sprężony
misty
mglisty, zamglony
achievement
osiągnięcie, wyczyn
claim
twierdzić, utrzymywać
official person
urzednik, osoba zajmujaca wysokie miejsce w firmie
powdery
sypki, proszkowaty
micron
mikron
assert
zapewniać, twierdzić
steep
stromy
chairlift
wyciąg krzesełkowy
whisky
porwać błyskawicznym ruchem
fake
nieprawdziwy, sfałszowany
charge
liczyć sobie, pobierać (opłatę)
miss out on something
przepuścić, tracić (okazję)
palm tree
palma
wave
fala
court
kort, hala sporowa
fee
wpisowe, składka
particle
cząsteczka
expose
wystawiać
crystalize
s/krystalizować
steel
stalowy
concentration
skupisko, zgromadzenie, skupienie
structure
struktura, budowla
massive
masywny, ogromny
maintain
utrzymywać, zachowywać
chilly
chłodny, zimny
withstand
wytrzymywać, znosić
riot
zamieszki
twist
wy/kręcić, zwinąć
hose
wąż (do polewania)
gush out
tryskać, wylewać sie gwałtownie
squawking
skrzeczenie
convert
nawracać (na wiarę)
influence
wywierac wpływ, oddziaływać na
jury
ława przysięgłych
summit
szczyt
peak
wierzchołek, szczyt
external
zewnetrzny
internal
wewnętrzny
outdoor
zewnetrzny na wolnym powietrzu, pod gołym niebem
well-off
sytuowany, zamożny
forbid
zabranić
tenant
lokator
native
tubylec, człowiek miejscowy
inhabitant
mieszkaniec
high speed
szybkobieżny, szybkościowy
at full speed
z max predkością
more haste less speed
spiesz sie powoli
at lightning speed
błyskawicznie
bring up
poruszyć (temat), napomknąć
speed trap
fotoradar
pick up speed
nabrać prędkości
speed up
przyśpieszyć
set up
zorganizować, założyć
overtake
wypedzić
chase
pościg
shutter
migawka
pole
tyczka, słupek
pants
spodnie
goggles
gogle
waterproof
wodoszczelny, nieprzemakalny
ankle
kostka u nogi
keep one's balance
utrzymywać równowage
pick somebody up
podjeżdżać pod kogoś, odbierać kogoś
formally
formalnie, oficialnie