Level 12 Level 14
Level 13

UNIT 4: part 1


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
woodlands
leren lesisty, las
severe
kliwy, srogi
crisis
kryzys
put forward
wysunąć, przedłożyć
foresty
leśnictwo
condemn
potępiać
timber
drewno
substantial
pokaźny, znaczny
safeguard
zabespieczenie, srodek bezpieczenstwa
regime
reżim, rzady
ever-growing
wciąż/ciagle rosnący
freak
kapryśny, dziwaczny
advocate
oredować za, być zwolennikiem
ozone-friendly
przyjazny dla warstwy ozonowej
spot
zauważać, spostrzegać
purification
o/czyszczenie
tip
końcówka, koniuszek
reinforcement
wzmocnienie, posiłki
gesture
gest
element
element
reforestation
ponowne zalesienie