Level 4 Level 6
Level 5

PID uttrykk og fortkortelser


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Avvikssignal
Forskjellen mellom ER og SKAL verdi
Derivattiden
Tiden D-virkningen er inne før den overtas av P-virkningen
Boblerørsmetoden
Metode for måling av væskeninvå basert på trykket som trengs for å sende bobler gjennom røret
Offset kan aksepteres
P regulator
Støy i sløyfen
PI regulator
Ikke støy I sløyfen, tD>tT
PI regulator
Ikke støy I sløyfen, tD<tT
PID regulator
tD
dødtid
tT
prosessens tidskonstant
P-verdi
en %verdi av prosessverdien, som er et område, som forteller når pådraget kan åpne fra 0 til 100%(prosentverdi)
I tiden
en integrert tid som tilfører samme forsterkningen som P-verdien over en "I" tid (sekunder) for å minske avviket skapt av P-båndet.
D tiden
en derivert tid som tilfører samme forsterkning med en gang prosessverdien forandrer seg. (Motsatt av I tiden) denne er ofte brukt i trege reguleringer.
PV
Prosessvariabel
SP
Settpunkt
MV
Manipulert variabel