Level 7 Level 9
Level 8

Unit 3A


38 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
big
büyük
small
küçük
short
kısa
tall
uzun, uzun boylu
long
uzun
cheap
ucuz
expensive
pahalı
strong
güçlü,kuvvetli
weak
güçsüz, zayıf
heavy
ağır
light
hafif, açık (renk), ışık
beautiful
güzel
ugly
çirkin
difficult
zor
easy
kolay
exciting
heyecan verici, heyecanlı
boring
sıkıcı
interesting
ilginç
modern
modern
comfortable
rahat
dangerous
tehlikeli
safe
güvenli
healthy
sağlıklı
unhealthy
sağlıksız
thin
ince, zayıf
thick
kalın
fat
şişman
far
uzak
near
yakın
noisy
gürültülü
quiet
sessiz
pretty
güzel, çekici
rich
zengin
poor
fakir, zavallı
wet
ıslak, yağışlı
dry
kuru
dirty
kirli, pis
clean
temiz, temizlemek