Level 6 Level 8
Level 7

Unit 4E


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
kid
çocuk
carefully
dikkatli bir şekilde, dikkatlice
dark
karanlık, koyu renk, esmer
heavily
şiddetle, ağır bir şekilde
blow
üflemek, esmek
alone
yalnız, tek başına
alright
peki, tamam
relax
dinlenmek, rahatlamak
for a short time
kısa süreliğine
again
tekrar
shine
parlamak, parıldamak
well done
aferin
catch a cold
üşütmek
affect
etkilemek
cindition
durum, şart
dull
sıkıcı, boğucu
emotion
duygu, his
I'm not sure
Emin değilim
terrible
berbat, korkunç
noise
gürültü
I don't want to do anything.
Hiç bir şey yapmak istemiyorum.
Fabulous
muhteşem