Level 21
Level 22

Unit 9/3


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
respect
saygı, saygı göstermek, saygı duymak
respectful
saygı gösteren, saygılı
harmful
zararlı
recycling bin
geri dönüşüm kutusu
solar power/ solar energy
güneş enerjisi
damage
zarar, hasar / zarar vermek
short distance
kısa mesafe
paper
kağıt
private
özel
less
daha az
planet
gezegen
danger
tehlike
in danger
tehlikede, risk altında
smoke
duman, sigara içmek
exhaust gas
egzoz gazı
solar system
güneş sistemi
glass
bardak / cam
generate
oluşturmak, ortaya çıkarmak, üretmek/ enerji üretmek
leave the TV on
televizyonu açık bırakmak
bottle
şişe
branch
dal, ağaç dalı / şube, branş
hang
asmak