Level 20 Level 22
Level 21

Unit 9/2


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
keep clean
temiz tutmak
natural resources
doğal kaynaklar
save
korumak, kurtarmak, tasarruf etmek, biriktirmek
waste
israf etmek, boşa harcamak/ atık
pollute
kirletmek
pollution
kirlilik, çevre kirliliği
river
nehir
sea
deniz
public transportation
toplu ulaşım, toplu taşıma
filter
süzmek, süzgeç/ filtrelemek, filtre
hunt
avlamak, av
pour
dökmek, boşaltmak
chemical
kimyasal
litter
çöp, çöp atmak, etrafı kirletmek
useful
faydalı, yararlı
useless
yararsız, faydasız, işe yaramaz
preserve
korumak, muhafaza etmek
reuse
tekrar kullanmak
reduce
azaltmak, kısmak
harm
zarar, zarar vermek