Level 11 Level 13
Level 12

VERBS (0-30)


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
wake up
uyanmak
leave
ayrılmak, terk etmek, bırakmak
arrive
varmak, ulaşmak
begin
başlamak
catch
yakalamak, tutmak
win
kazanmak
lose
kaybetmek
find
bulmak
sweep
süpürmek
cry
ağlamak, bağırmak / çığlık
make
yapmak
buy
satın almak
sell
satmak
talk
konuşmak
describe
tasvir etmek, tanımlamak, anlatmak, tarif etmek
fix
tamir etmek, onarmak
kiss
öpmek
pray
dua etmek
ask
sormak
answer
cevaplamak, cevap vermek
give
vermek
carry
taşımak
feed
beslemek
lie
yatmak, uzanmak
walk
yürümek
live
yaşamak
teach
öğretmek
learn
öğrenmek
visit
ziyaret etmek
smile
gülümsemek