Level 5
Level 6

Lesson 15: Greeting and introduction VOCABULARY


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hi, Al. How are you?
Čau, Ale. Jak se máš?
I'm fine. Thank you. And you?
Mám se fajn. Děkuji. A ty?
I'm doing good. Who's your friend?
Vede se mi dobře. (good-vede se mi dobře X well-jsem zdráv). Kdo je tvůj kamarád?
This is Bob. We went to school together.
To je Bob. Chodili jsme do školy společně.
Bob, this is Wanita.
Bobe, to je Wanita.
Hi, nice to meet you, Wanita.
Čau, rád tě poznávám, Wanito.
Hi, nice to meet you, too.
Čau, taky tě ráda poznávám.
You have a beautiful smile.
Máš krásný úsměv.
Thank you. You're not that handsome. But you look OK.
Děkuji. Ty nejsi až tak pohledný. Ale vypadáš celkem OK.
Wow, thanks.
Jé, dík.
Wanita, is my aunt here?
Wanito, je tu moje teta?
No, she isn't. She should be in around ten.
Ne, není. Měla by tu být (být uvnitř) okolo deseti hodin.
Here's the menu.
Tady je menu.
Thank you.
Děkuji.
Can I get you anything to drink?
Mám vám sehnat něco k pití?
I'll have coffee, please.
Dám si kávu, prosím.
Ok. Would you like sugar and milk?
Ok. Budeš chtít cukr a mléko?
I like my coffee black.
Mám rád, když je má káva černá.
Ok, one black coffee.
Ok, jedna černá káva.
I'll have fresh squeezed orange juice, please.
Dám si čerstvě vymačkaný pomerančový džus, prosím.
We don't have any orange juice. I'll be right back.
Nemáme žádný pomerančový džus. Budu hned zpátky.