Level 3 Level 5
Level 4

Lesson 14: Visiting a friend VOCABULARY


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Hello. Who is it?
Haló. Kdo je to?
It's me, Bob.
To jsem já, Bob.
Hey, Bob, come on in.
Hej, Bobe, jen pojď dál.
I've been waiting for you.
Čekal jsem (a stále čekám) na tebe.
Hi.
Ahoj.
How are you?
Jak se máš? (zdvořilostní fráze)
I'm OK.
Jsem v pohodě.
I'm still a little bit sleepy.
Jsem stále trochu ospalý.
I haven't had my coffee yet.
Ještě jsem neměl kávu. (dosud)
I understand.
Rozumím.
Do you want something to drink?
Chceš něco pít?
Do you have any fresh squeezed orange juice?
Máš nějaký čerstvě vymačkaný pomerančový džus?
No, I'm out of orange juice.
Ne, došel mi pomerančový džus.
Would you like some grape juice?
Chtěl bys nějaký hroznový džus?
Grape juice? That would be great.
Hroznový džus? To by bylo skvělé.
Oh, sorry. Out of grape juice too.
Á, promiň. Hroznový džus už taky není.
That's too bad.
To je moc špatné.
Have you had breakfast yet?
Už jsi měl snídani? (dosud)
No. Have you?
Ne. Ty už ano? (Ty už jsi měl snídani?)
No, I haven't. Are you hungry?
Ne, já (ještě) neměl (snídani). Jsi hladový?
Yes, I am. Let's go out and get something to eat.
Ano, jsem. Pojďme ven a sežeňme si něco k jídlu.
OK. That sounds good.
OK. To zní dobře.
My aunt has a breakfast shop near here.
Moje teta má "snídaňový obchod" tady poblíž.
Great. Let's go there.
Skvěle. Pojďme tam.
Ok. Let's go.
Ok. Pojďme.