Level 1 Level 3
Level 2

Lesson 13: Making a phone call VOCABULARY


26 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Good morning, is Albert there?
Dobré ráno, je tam Albert?
This is Al.
Tady je Al.
What are you doing?
Co děláš (nyní)?
I am sleeping.
Spím (právě).
What time is it?
Kolik je hodin?
It's 8 a.m.
Je 8 ráno.
It's time to rise and shine.
Je čas vstávat a svítit.
I'll be late for work.
Přijdu pozdě do práce.
Today's Saturday.
Dnes je sobota.
You do not have to work today.
Nemusíš dnes pracovat.
That's right.
To je pravda.
That's good.
To je dobré.
No work today.
Žádná práce dnes.
How it's good!
Jak je to dobré!
Hey, are you free today?
Hele, máš dnes čas?
Yeah, I am free.
Jo, jsem volný.
Would you like to do something together?
Chtěl bys dělat něco společně?
That sounds good.
To zní dobře.
What do you want to do?
Co chceš dělat?
I don't know.
Nevím.
Well, I don't know, either.
No, já nevím též.
Why don't you come to my house?
Proč nezajdeš do mého domu?
We'll think of something.
Něco vymyslíme.
I'll be there in about an hour.
Budu tam za hodinu.
See you later.
Zatím.
See you, Al.
Zatím, Ale.