Level 6 Level 8
Level 7

Kurstaki kelimeler


24 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
boat trip
gemi turu, tekne turu
life
hayat, yaşam
a lot
çok
little
küçük, az
together
birlikte, beraber
start
başlamak, başlatmak
finish
bitmek, bitirmek
centre
merkez
take music classes
müzik dersleri almak
take the bus
otobüsle gitmek
club
kulüp
chat
sohbet, sohbet etmek
factory
fabrika
city centre
şehir merkezi
village
köy
different
farklı
comb
tarak, taramak
help
yardım, yardım etmek
well
iyi / kuyu
work
iş, çalışmak
work on the farm
çiftlikte çalışmak
milk the sheep
koyunları sağmak
feed
beslemek
sometimes
bazen