Level 6 Level 8
Level 7

Lekcia 3


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
miesto
地方
(všeobecný numeratív)
tu
这儿
rodina
mať
koľko
(numeratív pre ľudí)
otec
爸爸
matka
妈妈
a
manželka
太太
dieťa
孩子
chlapec
男孩儿
dievča
女孩儿
syn
儿子
dcéra
女儿
(mať) koľko rokov
多大
dva
rok (numeratív veku)
milý
可爱
(častica návrhu)
škola
学校
koľko
多少
študent
学生
myslieť, chcieť (niečo urobiť)
možno, približne
大概
10 000
nemať
没有
veľa
1000
ísť
prečo
为什么
pre
pobočka
分公司
šéf
老板
nechať (niekoho urobiť niečo)
tam
那儿
100
málo
pretože
因为