Level 2
Level 1

Lekcia 1


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Vy (vykanie)
dobre
priezvisko (úctivo)
贵姓
ja
častica protiotázky (a ty?)
byť
človek
častica otázky
nie
spolužiak
同学
množné číslo (suffix)
učiteľ
老师
volať sa
ty
čo; aký
什么
meno
名字
aká národnosť
哪国人
ktorý
štát
tiež
hovoriť
francúzsky jazyk
法语
alebo
还是
Slovensko
斯洛伐克
všetci
iba
čínština
汉语
on
ona
Čína
中国